Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.166.490

Khách Online : 40

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Hà Nam

10:28 12/04/2012 | Lượt xem : 8770

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8770

 

Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: 

 Số 90 Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 

 (0351) 3852610 - 3852600

Fax: 

 (0351) 3854707

E-mail: 

 vpubndthn@hn.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.hanam.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Mai Tiến Dũng
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Xuân Đông
 Phó Chủ tịch  Phạm Sỹ Lợi
 Phó Chủ tịch  Trần Hồng Nga