Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.595

Khách Online : 16

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Hòa Bình

10:31 12/04/2012 | Lượt xem : 8722

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8722

 

Ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: 

 Số 08 An Dương Vương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 

 (0218) 3852020

Fax: 

 (0218) 3852491

E-mail: 

 hoabinh@chinhphu.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.hoabinh.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Bùi Văn Tỉnh
 Phó Chủ tịch  Bùi Văn Cửu
 Phó Chủ tịch  Trần Đăng Ninh
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Văn Dũng