Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.360

Khách Online : 36

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Kiên Giang

10:48 11/04/2012 | Lượt xem : 6090

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6090
Ủy ban nhân dân Tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 

 Số 6 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 

 (077) 3862135

Fax: 

 (077) 3862687

E-mail: 

 vpubnd@kiengiang.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.kiengiang.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Lê Văn Thi
 Phó Chủ tịch  Mai Văn Huỳnh
 Phó Chủ tịch  Đặng Thị Tuyết Em
 Phó Chủ tịch  Lê Khắc Ghi
 Phó Chủ tịch  Lâm Hoàng Sa