Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.436

Khách Online : 35

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Kon Tum

10:47 11/04/2012 | Lượt xem : 5842

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5842
Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 

 Số 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 

 (060) 3862320

Fax: 

 (060) 3862493

E-mail: 

 vpubnd@kontum.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.kontum.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Văn Hùng
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Hữu Hải
 Phó Chủ tịch  Lê Thị Kim Đơn
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Đức Tuy