Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.447

Khách Online : 32

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Lai Châu

10:46 11/04/2012 | Lượt xem : 8736

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8736
Ủy ban nhân dân Tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: 

 Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 

 (0231) 3877180 - 3877181

Fax: 

 (0231) 3876356

E-mail: 

 Laichau@laichau.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://laichau.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Khắc Chử
 Phó Chủ tịch  Vương Văn Thành
 Phó Chủ tịch  Lê Xuân Phùng
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Chương
 Phó Chủ tịch  Lê Trọng Quảng