Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.339

Khách Online : 32

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Lâm Đồng

10:42 11/04/2012 | Lượt xem : 6041

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6041
Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 

 Số 4 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 

 (063) 3822307 - 3822430

Fax: 

 (063) 3821138

E-mail: 

 ubnd@lamdong.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.lamdong.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Xuân Tiến
 Phó Chủ tịch  Đoàn Văn Việt
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Văn Yên
 Phó Chủ tịch  Phạm S