Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.368

Khách Online : 31

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Lạng Sơn

10:41 11/04/2012 | Lượt xem : 8763

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8763
Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: 

 Đường Hùng Vương, Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 

 (025) 3812605

Fax: 

 (025) 3812336

E-mail: 

 ubndls@langson.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.langson.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Vy Văn Thành
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Văn Bình
 Phó Chủ tịch  Lý Vinh Quang
 Phó Chủ tịch  Tô Hùng Khoa