Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.194

Khách Online : 31

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Long An

10:44 11/04/2012 | Lượt xem : 5850

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5850
Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An

Địa chỉ: 

 Số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 

 (072) 3823810

Fax: 

 (072) 3821858

E-mail: 

 vpubnd@longan.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.longan.gov.vn

 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

 

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Đỗ Hữu Lâm
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Thanh Nguyên
 Phó Chủ tịch  Phạm Văn Rạnh
 Phó Chủ tịch  Trần Hữu Phước