Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.463

Khách Online : 26

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Nam Định

10:40 11/04/2012 | Lượt xem : 8300

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8300
Ủy ban nhân dân Tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 

 Số 1 đường Vị Hoàng, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 

 (0350) 3849315

Fax: 

 (0350) 3867059

E-mail: 

 vpubnd@namdinh.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.namdinh.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Văn Tuấn
 Phó Chủ tịch  Bùi Đức Long
 Phó Chủ tịch  Đoàn Hồng Phong
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Viết Hưng