Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.346

Khách Online : 33

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Nghệ An

10:39 11/04/2012 | Lượt xem : 5559

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5559
Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: 

 Số 3 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 

 (0383) 844522

Fax: 

 (0383) 843049

E-mail: 

 

Địa chỉ Website: 

 http://www.nghean.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Xuân Đường
 Phó Chủ tịch  Thái Văn Hằng
 Phó Chủ tịch  Đinh Thị Lệ Thanh
 Phó Chủ tịch  Huỳnh Thanh Điền
 Phó Chủ tịch  Đinh Viết Hồng
 Phó Chủ tịch  Lê Xuân Đại