Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.392

Khách Online : 30

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Ninh Bình

10:38 11/04/2012 | Lượt xem : 8543

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8543
Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: 

 Số 3 Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 

 (030) 3871059

Fax: 

 (030) 3871890

E-mail: 

 vpubnd@ninhbinh.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.ninhbinh.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Bùi Văn Thắng
 Phó Chủ tịch  Đinh Quốc Trị
 Phó Chủ tịch  Trần Hữu Bình
 Phó Chủ tịch  Đinh Văn Điến
 Phó Chủ tịch  Lê Văn Dung