Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.395

Khách Online : 32

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Ninh Thuận

10:36 11/04/2012 | Lượt xem : 8724

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8724
Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: 

 Số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 

 (068) 3823083- 3822683

Fax: 

 (068) 3822866

E-mail: 

 ubnd@ninhthuan.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.ninhthuan.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Đức Thanh
 Phó Chủ tịch  Trần Xuân Hòa
 Phó Chủ tịch  Đỗ Hữu Nghị
 Phó Chủ tịch  Võ Đại