Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.465

Khách Online : 28

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Phú Thọ

10:35 11/04/2012 | Lượt xem : 5603

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5603
Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 

 Đường Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 

 (210) 46647 - 3846524

Fax: 

 (210) 3846816

E-mail: 

 ubphutho@hn.vnn.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.phutho.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Chu Ngọc Anh
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Đình Cúc
 Phó Chủ tịch  Hoàng Công Thủy
 Phó Chủ tịch  Hà Kế San