Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.401

Khách Online : 33

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Phú Yên

10:34 11/04/2012 | Lượt xem : 8274

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8274
Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 

 Số 7 Độc lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 

 (057) 823652

Fax: 

 (057) 3824842

E-mail: 

 ubnd@phuyen.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.phuyen.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Phạm Đình Cự
 Phó Chủ tịch  Lê Văn Trúc
 Phó Chủ tịch  Trần Quang Nhất
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Ngọc Ẩn