Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.449

Khách Online : 32

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Quảng Bình

10:32 11/04/2012 | Lượt xem : 7914

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7914
Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: 

 Số 06 Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 

 (052) 3823456

Fax: 

 (052) 3822791

E-mail: 

 ubnd@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.quangbinh.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Hữu Hoài
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Xuân Quang
 Phó Chủ tịch  Trần Văn Tuân
 Phó Chủ tịch  Trần Tiến Dũng