Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.434

Khách Online : 36

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Quảng Nam

10:28 11/04/2012 | Lượt xem : 5363

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5363
Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 

 Số 62 Hùng Vương, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 

 (0510) 3852759

Fax: 

 (0510) 3852748

E-mail: 

 ubnd@quangnam.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.quangnam.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Lê Phước Thanh
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Ngọc Quang
 Phó Chủ tịch  Đinh Văn Thu
 Phó Chủ tịch  Huỳnh Khánh Toàn