Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.425

Khách Online : 36

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Quảng Ngãi

10:26 11/04/2012 | Lượt xem : 5702

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5702
Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: 

 Số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 

 (055 ) 3822855

Fax: 

 (055 ) 3822217

E-mail: 

 ubnd@quangngai.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.quangngai.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Cao Khoa
 Phó Chủ tịch  Phạm Trường Thọ
 Phó Chủ tịch  Đinh Thị Loan
 Phó Chủ tịch  Phạm Như Sô
 Phó Chủ tịch  Lê Quang Thích