Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.460

Khách Online : 25

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Quảng Ninh

10:24 11/04/2012 | Lượt xem : 9840

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9840
Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: 

 Số 219 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 

 (033) 3835852- 3836032

Fax: 

 (033) 3835353

E-mail: 

 vpubnd@quangninh.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.quangninh.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Văn Đọc
 Phó Chủ tịch  Đỗ Thông
 Phó Chủ tịch  Đặng Huy Hậu
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Văn Thành
 Phó Chủ tịch  Vũ Thị Thu Thủy