Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.354

Khách Online : 38

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Quảng Trị

10:18 11/04/2012 | Lượt xem : 8426

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8426
Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 

 Số 45 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 

 (053) 3852501- 3851460

Fax: 

 (053) 3852827

E-mail: 

 vpubndtinh@quangtri.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.quangtri.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Đức Cường
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Đức Chính
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Quân Chính
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Hữu Dũng
 Phó Chủ tịch  Mai Thức