Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.327

Khách Online : 23

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Sóc Trăng

10:04 11/04/2012 | Lượt xem : 5273

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5273
Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: 

 Số 01 Châu Văn Tiếp, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 

 (079) 3822339

Fax: 

 (079) 3820473

E-mail: 

 vpubndtst@gmail.com

Địa chỉ Website: 

 http://www.soctrang.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Trung Hiếu
 Phó Chủ tịch  Trần Thành Nghiệp
 Phó Chủ tịch  Quách Việt Tùng
 Phó Chủ tịch  Lê Thành Trí
 Phó Chủ tịch
 Lâm Văn Mẫn