Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.211

Khách Online : 31

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Sơn La

10:03 11/04/2012 | Lượt xem : 10546

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10546
Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La

Địa chỉ: 

 Đường Khau Cả, Tổ 8, Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 

 (022) 3852010- 3852011

Fax: 

 (022) 3852028

E-mail: 

 ubnd@sonla.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.sonla.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Cầm Ngọc Minh
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Ngọc Toa
 Phó Chủ tịch  Tráng Thị Xuân
 Phó Chủ tịch  Cầm Văn Chính
 Phó Chủ tịch  Bùi Đức Hải