Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.358

Khách Online : 37

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Tây Ninh

09:08 11/04/2012 | Lượt xem : 10683

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10683
Ủy ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: 

 Số 136 Trần Hưng Đạo, phường II, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 

 (066 ) 3822233

Fax: 

 (066 ) 3827290

E-mail: 

 vpubnd@tayninh.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.tayninh.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thị Thu Thủy
 Phó Chủ tịch  Trần Lưu Quang
 Phó Chủ tịch  Huỳnh Văn Quang
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Thảo