Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.337

Khách Online : 30

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Thái Bình

09:43 11/04/2012 | Lượt xem : 8330

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8330
Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: 

 Số 76 Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 

 (036) 3731524

Fax: 

 (036) 731513

E-mail: 

 ubnd@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.thaibinh.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Phạm Văn Sinh
 Phó Chủ tịch  Phạm Văn Ca
 Phó Chủ tịch  Cao Thị Hải
 Phó Chủ tịch  Phạm Văn Xuyên