Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.411

Khách Online : 36

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Thái Nguyên

09:42 11/04/2012 | Lượt xem : 7834

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7834
Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: 

 Số 18 Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 

 (0280) 3855214

Fax: 

 (0280) 3855385

E-mail: 

 ubnd@thainguyen.gov.vn ; vpubnd@thainguyen.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.thainguyen.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Dương Ngọc Long
 Phó Chủ tịch  Đặng Viết Thuần
 Phó Chủ tịch  Ma Thị Nguyệt
 Phó Chủ tịch  Nhữ Văn Tâm