Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.402

Khách Online : 32

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Thanh Hóa

09:44 11/04/2012 | Lượt xem : 5147

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5147
Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: 

 Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 

 (0373) 852246

Fax: 

 (0373) 851255

E-mail: 

 vanphongub@thanhhoa.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.thanhhoa.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Trịnh Văn Chiến
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Đình Xứng
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Đức Quyền
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Ngọc Hồi
 Phó Chủ tịch  Vương Văn Việt
 Phó Chủ tịch  Phạm Đăng Quyền