Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.451

Khách Online : 33

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

09:41 11/04/2012 | Lượt xem : 8263

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8263
Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Địa chỉ: 

 Số 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 

 (054) 3822244 - 3849493

Fax: 

 (054) 3822803

E-mail: 

 ubndtth@thuathienhue.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.thuathienhue.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Văn Cao
 Phó Chủ tịch  Ngô Hòa
 Phó Chủ tịch  Lê Trường Lưu
 Phó Chủ tịch  Phan Ngọc Thọ