Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.414

Khách Online : 36

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Tiền Giang

09:40 11/04/2012 | Lượt xem : 5882

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5882
Ủy ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 

 Số 23 - Đường 30/4 - Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 

 (073) 3873153

Fax: 

 (073) 3873680

E-mail: 

 tg@tiengiang.gov.vn ; vp-ubnd@tiengiang.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.tiengiang.gov.vn

 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

 

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Văn Khang
 Phó Chủ tịch  Trần Thanh Đức
 Phó Chủ tịch  Trần Kim Mai
 Phó Chủ tịch  Lê Văn Nghĩa