Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.237.084

Khách Online : 25

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Trà Vinh

09:37 11/04/2012 | Lượt xem : 5519

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5519
Ủy ban nhân dân Tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 

 Số 52A đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 

 (074) 3855892

Fax: 

 (074) 3855895

E-mail: 

 

Địa chỉ Website: 

 http://www.travinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

 

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Văn Lâm
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Thành Tâm
 Phó Chủ tịch  Sơn Thị Ánh Hồng
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Văn Phong