Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.320

Khách Online : 19

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Tuyên Quang

09:09 11/04/2012 | Lượt xem : 8659

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8659
Ủy ban nhân dân Tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ: 

 Số 160 Trần Hưng Đạo, Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 

 (027) 822484

Fax: 

 (027) 822897

E-mail: 

 ubndtq@gmail.com

Địa chỉ Website: 

 http://www.tuyenquang.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Chẩu Văn Lâm
 Phó Chủ tịch  Vũ Thị Bích Việt
 Phó Chủ tịch  Trần Ngọc Thực
 Phó Chủ tịch  Phạm Minh Huấn