Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.349

Khách Online : 36

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Vĩnh Long

09:06 11/04/2012 | Lượt xem : 8330

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8330
Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 

 Số 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 

 (070) 3823100

Fax: 

 (070) 828418

E-mail: 

 vpubnd@vinhlong.gov.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.vinhlong.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân

Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Văn Diệp
 Phó Chủ tịch  Trương Văn Sáu
 Phó Chủ tịch  Nguyễn Văn Thanh
 Phó Chủ tịch  Phan Anh Vũ