Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.406

Khách Online : 34

Hệ thống hành chính Nhà nước

Tỉnh Yên Bái

08:55 11/04/2012 | Lượt xem : 7999

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7999
Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: 

 Đường Yên Ninh, Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 

 (029) 3856689 - 3852343

Fax: 

 (029) 3852808

E-mail: 

 yenbai@chinhphu.vn

Địa chỉ Website: 

 http://www.yenbai.gov.vn
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
Chức vụ Họ và tên
 Chủ tịch UBND tỉnh  Phạm Duy Cường
 Phó Chủ tịch  Ngô Thị Chinh
 Phó Chủ tịch  Tạ Văn Long
 Phó Chủ tịch  Hoàng Xuân Nguyên