Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.154

Khách Online : 109

CCHC Bộ, ngành

Tổng cục Thuế: Công khai thông tin văn bản trên trang thông tin điện tử

16:00 03/06/2019 | Lượt xem : 106

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 106
Thực hiện mục tiêu cải cách hành chính thuế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 576/QĐ-TCT về quy trình công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Thực hiện mục tiêu cải cách hành chính thuế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 576/QĐ-TCT về quy trình công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Theo đó, Tổng cục Thuế thực hiện công khai những văn bản hỏi của tổ chức, cá nhân về chính sách chế độ và các văn bản trả lời người nộp thuế của cơ quan thuế các cấp tại mục “Công khai thông tin văn bản”. Toàn bộ văn bản hỏi/trả lời sẽ được công khai thông tin về mã cơ quan thuế; số đến, ký hiệu của văn bản; trích yếu nội dung; ngày, đơn vị tiếp nhận/trả lời văn bản hỏi, đồng thời đính kèm toàn văn của văn bản hỏi dưới dạng trang PDF.
Về thời hạn công khai, quyết định ghi rõ: đối với văn bản hỏi sau khi tiếp nhận, ngay trong ngày hoặc đầu giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo, bộ phận tiếp nhận phải thực hiện đề xuất đưa văn bản lên website và luân chuyển xử lý. Khi văn bản đến bộ phận xử lý thì đồng thời được tự động cập nhật lên website của ngành. Thời hạn luân chuyển, xử lý văn bản đến thực hiện theo quy chế làm việc của từng đơn vị.
Đối với văn bản trả lời, được bộ phận phát hành văn bản tiếp nhận và chuyển đi ngay trong ngày hoặc đầu ngày làm việc tiếp theo đến nơi nhận của văn bản, đồng thời được đăng tải tự động trên website của Tổng cục Thuế.
Người nộp thuế có thể tra cứu thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn, sau đó chọn đầy đủ các điều kiện để tra cứu văn bản công khai gồm cơ quan thuế, số văn bản đến, ngày văn bản đến sau đó bấm nút tra cứu và hệ thống sẽ hiện kết quả…

Nguồn: phapluatplus.vn