Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.291.750

Khách Online : 35

CCHC Bộ, ngành

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người gặp khó khăn vì dịch COVID-19; sắp được "sao y bản chính" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

10:03 04/05/2020 | Lượt xem : 1296

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1296
* Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người gặp khó khăn vì dịch COVID-19
Ngày 10/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc nghiên cứu, tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu phương án, tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm kịp thời, đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
* Sắp được “sao y bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để hỗ trợ cho chính quyền các cấp trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: ttxvn/baophapluat.vn