Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.738.770

Khách Online : 57

CCHC Bộ, ngành

TTXVN gắn cải cách hành chính với sự phát triển của ngành

12:11 25/11/2021 | Lượt xem : 1073

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1073
Mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2026 là phát triển Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan thông tấn quốc gia, thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, chuyên nghiệp, hiện đại với vai trò là nguồn thông tin chính thống của cả hệ thống báo chí, truyền thông trong và ngoài nước. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Thông tấn xã Việt Nam có năng lực, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo. Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của Thông tấn xã Việt Nam.
Là tổ hợp thông tin đa phương tiện, Thông tấn xã Việt Nam hiện có 5 ban biên tập, các tòa soạn báo, tạp chí, kênh truyền hình thông tấn, nhà xuất bản thông tấn, 63 Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở trong nước và 30 Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở ngoài nước với trên 1.100 phóng viên, biên tập viên. Thông tấn xã Việt Nam đang mở rộng các hình thức thông tin như thông tin qua điện thoại di động, báo điện tử, kênh truyền hình, thông tin đồ họa, âm thanh, đa phương tiện. Với nhiệm vụ là cơ quan thông tấn quốc gia, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị đã bám sát các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền cụ thể, chi tiết về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về cải cách hành chính

Thông tấn xã Việt Nam hoàn thành tốt vai trò, chức năng của cơ quan báo chí Trung ương trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ truơng cải cách hành chính, giới thiệu những điển hình về cải cách hành chính ở các Bộ, ngành, địa phương. Các đơn vị làm công tác thông tin của Thông tấn xã Việt Nam như Ban biên tập tin Trong nước, báo Tin tức, báo điện tử VietnamPlus đều xây dựng những tuyến tin, bài phản ánh về cải cách thủ tục hành chính trong toàn quốc như mục tiêu, nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, những đổi mới, sáng kiến về cải cách hành chính và thông tin, góp ý với một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, góp phần tuyên truyền sâu rộng tổ chức tốt chương trình cải cách hành chính của Chính phủ. Thông tin của Thông tấn xã Việt Nam còn đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu quả, xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuyến thông tin về cải cách hành chính được cập nhật thường xuyên liên tục, đặc biệt là tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình của các Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở trong nước đã phản ánh rất kịp thời tình hình thực hiện cải cách hành chính tại các địa phương, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính bình quân, mỗi năm, Ban biên tập tin Trong nước Thông tấn xã Việt Nam, các báo, Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam phát trên mạng thông tin hơn 1.000 tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Các đơn vị thông tin tăng cường tuyến thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện cải cách hành chính của các Bộ, Ngành, các địa phương. Trung tâm Truyền hình Thông tấn hàng tuần đều phát trên kênh truyền hình thông tấn phóng sự, tin về cải cách hành chính tại các địa phương, phản ánh đậm nét việc thực hiện cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai xác định bộ chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công.

Các đơn vị thông tin của Thông tấn xã Việt Nam cũng đẩy mạnh thông tin về cải cách chế độ công vụ, công chức, việc Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành tích cực rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo, triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức...

Thông tin về cải cách hành chính của Thông tấn xã Việt Nam còn tập trung về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng ISO vào các hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, công tác kiểm tra cải cách hành chính của các Bộ, Ngành địa phương. Với mạng lưới phóng viên tại khắp các tỉnh, thành phố, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại các địa phương được thực hiện rất tốt. Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam cũng chỉ đạo mạng lưới phóng viên thường trú tại các địa phương thông tin cả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của các địa phương để khắc phục sửa chữa.

Với chức năng là cơ quan thông tin nguồn, tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình về cải cách hành chính của Thông tấn xã Việt Nam được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khai thác, sử dụng rộng rãi, tin bài phóng sự truyền hình có tác dụng lan tỏa rất lớn. Ngoài ra, Thông tấn xã Việt Nam còn có các đơn vị thông tin đối ngoại cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền về cải cách hành chính bằng các nhiều ngữ khác nhau, để bạn đọc ngoài nước và kiều bào ta ở nước ngoài nắm bắt được những thông tin về cải cách hành chính của Việt Nam.

Gắn cải cách hành chính với sự phát triển của Thông tấn xã Việt Nam

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức triển khai, phổ biến quán triệt chủ trương cải cách hành chính đến các các đơn vị và cán bộ chủ chốt của ngành Thông tấn xã Việt Nam.

Thông tấn xã Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, phân công một đồng chí lãnh đạo làm Trưởng ban, thành viên là cán bộ chủ chốt các đơn vị trong ngành như Chánh văn phòng Thông tấn xã Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng ban biên tập tin Trong nước... Thông tấn xã Việt Nam còn có 01 Phó Tổng Giám đốc là thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Mục tiêu cải cách hành chính của Thông tấn xã Việt Nam là phát triển các sản phẩm thông tin đa phương tiện, đa nền tảng phục vụ nhu cầu của các cơ quan báo chí, truyền thông. Ứng dụng tối đa Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Thông tấn xã Việt Nam nhằm tăng cường khả năng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số lượng người làm việc gắn với vị trí việc làm. Hình thành cơ cấu lao động hợp lý giữa các khối công tác và các chức danh viên chức. Từ năm 2023, 100% các đơn vị có cơ cấu công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, năng động, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ người làm báo Thông tấn xã Việt Nam thành thạo các phương thức làm báo hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao; đội ngũ nhân sự quản lý đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam cũng hướng dẫn các các đơn vị thực hiện cải cách hành chính phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của đơn vị mình sao cho việc cải cách hành chính một cách sát nhất, hiệu quả nhất trong các hoạt động của đơn vị. Các đơn vị làm công tác thông tin cũng được hướng dẫn thực hiện tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm của ngành Thông tấn xã Việt Nam.

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2026 của Thông tấn xã Việt Nam, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính, tập trung vào các đơn vị : Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn, Trung tâm Tin học, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn. Từng đơn vị với chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng chương trình cải cách hành chính phù hợp, có tính hiệu quả, thiết thực trong công việc.

Thông tấn xã Việt Nam đã ban hành được hệ thống các văn bản quản lý quy định, quy chế thống nhất thực hiện trong ngành, đảm bảo nền nếp trong cơ quan, tạo điều kiện tốt để các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo công khai, công bằng trong giải quyết công việc. Xây dựng được các quy trình giải quyết công việc, quản lý tài chính, quản lý hồ sơ cán bộ, công tác điều hành quản lý được nền nếp.

Thông tấn xã Việt Nam đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin với việc xây dựng hệ thống tác nghiệp sản xuất thông tin trực tuyến giữa các ban biên tâp, tòa soạn báo và các cơ quan thường trú ở trong nước và ngoài nước, trong công tác quản lý với hệ điều hành tác nghiệp, tạo điều kiện không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Công tác quản lý của ngành đã được thực hiện tốt, đi vào nền nếp, ứng dụng được tin học hóa vào công tác quản lý, giảm bớt lượng giấy tờ và tiết kiệm được thời gian làm việc. Nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về cải cách hành chính đã có tiến bộ rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho Thông tấn xã Việt Nam, góp phần xây dựng Thông tấn xã Việt Nam trở thành hãng thông tấn quốc gia có vị thế và vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Nguồn: baotintuc.vn