Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.116

Khách Online : 34

Chính phủ điện tử

Từ ngày 15/8, lên mạng đăng ký ô tô, xe máy qua cổng dịch vụ công quốc gia

14:36 13/07/2020 | Lượt xem : 984

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 984
Sáng ngày 08/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về kết nối Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính với Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp Hệ thống Thông tin báo cáo Bộ Tài chính với Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Văn phòng Chính phủ mời Bộ Tài chính và các Bộ liên quan làm việc nhằm tiếp tục tích hợp các dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia và chuẩn bị để dự kiến ngày 15/8 khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới nền kinh tế số, xã hội số. Theo đó, ngày 9/12/2019, đã khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau 7 tháng vận hành, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có 188.000 tài khoản đăng nhập hệ thống, trên 49 triệu người truy cập, trên 11 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 16.000 cuộc gọi đề nghị giải đáp...
Kết quả trên có sự đóng góp rất lớn của các Bộ, cơ quan, trong đó có Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ như cơ quan thuế, hải quan đã có nhiều cải cách; Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải là những đơn vị đi đầu trong việc tích hợp dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Đối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, mục tiêu có 200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội kết nối với Hệ thống. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị có nhiều chỉ tiêu cần kết nối nhất với 101 chỉ tiêu, sau đó là Bộ Tài chính. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cũng cho biết, tinh thần là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng rất quyết liệt trong cải cách và đã đề nghị cùng với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục cải cách mạnh mẽ.
“Mong muốn của Thủ tướng Chính phủ, của người dân, của doanh nghiệp còn rất lớn để đón làn sóng đầu tư, để Việt Nam là điểm đến thuận lợi sau dịch COVID-19. Nếu không tạo điều kiện để môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thì sẽ mất cơ hội này”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng chia sẻ.
Để bảo đảm tiến độ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính kiến nghị Bộ Tài chính rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ. Với các chế độ báo cáo khác trong danh mục Bộ ban hành, đề nghị sớm thực hiện chuẩn hóa để triển khai trên Hệ thống Thông tin báo cáo của Bộ, ưu tiên các báo cáo có tần suất nhiều, số lượng tuân thủ lớn để triển khai trước và mở rộng dần sau các năm.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Bộ Tài chính là cơ quan tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính. Những cải cách của Bộ có ý nghĩa lớn, tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Thuế, phí, tài chính, lĩnh vực đầu tư tài chính, tài sản công, kho bạc, hải quan...
Vì vậy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính và các bộ liên quan tập trung kết nối dịch vụ công với Cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối các chỉ tiêu báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội với Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ, thực hiện chuẩn hóa chế độ báo cáo để đúng kế hoạch khai trương. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Tài chính đẩy mạnh dịch vụ công của cơ quan hải quan, thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia bởi dịch vụ công của 2 cơ quan này liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; đề nghị Bộ đẩy mạnh kết nối các dịch vụ công liên quan môi trường đầu tư, kinh doanh bởi các dịch vụ này sẽ góp phần cải thiện các đánh giá về môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính và các bộ liên quan chọn dịch vụ đăng ký xe ô tô, xe máy mới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước là dịch vụ công thứ 1.000 kết nối trên Cổng dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ này vào ngày khai trương dự kiến là 15/8.

Nguồn: baochinhphu.vn