Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.539.654

Khách Online : 10

CCHC Bộ, ngành

Văn phòng Chính phủ phấn đấu là hình mẫu về thực hiện Chính phủ điện tử

14:29 31/08/2020 | Lượt xem : 1794

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1794
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng ngày 26/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các công việc thường xuyên đạt kết quả tích cực; thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp công tác giữa các bộ, ngành. Công tác hậu cần được thực hiện tốt, phục vụ chu đáo, hiệu quả và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và đưa vào vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng dịch vụ công quốc gia... 
Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp, bám sát diễn biến tình hình thực tế kinh tế - xã hội để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trước mắt, với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cần tập trung tham mưu, đôn đốc triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện thành công “mục tiêu kép”, ứng phó, phòng chống, kiểm soát hiệu quả các làn sóng dịch bệnh, đồng thời phục hồi nền kinh tế, nhận diện và tranh thủ tốt các cơ hội để phát triển đất nước.
Trong công tác tham mưu, cần nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu đồng bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội (về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...).
Tập trung xây dựng lực lượng cán bộ có đạo đức, năng lực, trình độ, quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Phải mạnh dạn đề xuất những cái mới, phản biện một cách tích cực với tinh thần xây dựng và với mục tiêu lợi ích của quốc gia và nhân dân là trên hết.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ không ngừng đổi mới công tác thông tin truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ....

Nguồn: vov.vn