Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.649.913

Khách Online : 44

Chính phủ điện tử

Việt Nam đặt mục tiêu lọt Top 50 về chỉ số Chính phủ điện tử

10:14 26/08/2019 | Lượt xem : 982

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 982
Tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam 2019 (Vietnam ICT Summit 2019) diễn ra vừa qua, Cục trưởng Cục Tin học hoá (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Thành Phúc đã chia sẻ về Đề án Chuyển đổi số quốc gia.
Trong đó, mục tiêu của Đề án đến năm 2030 sẽ nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế thông qua các mục tiêu như kinh tế số tăng trưởng hàng năm 20%, năng suất lao động tăng trưởng hàng năm 8 - 10%; Top 20 thế giới và Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu. Ngoài ra, còn có mục tiêu xây dựng Chính phủ minh bạch và hiệu quả hơn, lọt Top 50 về chỉ số Chính phủ điện tử.
Đề án Chuyển đổi số quốc gia nêu rõ phương châm thực hiện phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; Bảo vệ giá trị căn bản của con người, văn hóa, chủ quyền quốc gia; Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm động lực thúc đẩy chuyển đổi số.
Cục trưởng Cục Tin học hoá Nguyễn Thành Phúc chia sẻ, lộ trình chuyển đổi số của Việt Nam gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2020 - 2022) sẽ tăng tốc, bao gồm việc đẩy nhanh số hóa các lĩnh vực, các ngành công nghiệp, chuyển đổi số nền kinh tế, chuyển đổi xã hội, chuyển đổi số cơ quan nhà nước.
Giai đoạn 2 (2023 - 2025) sẽ là giai đoạn cạnh tranh, chuyển đổi số nâng cao năng suất lao động, tạo ra nguồn tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Giai đoạn 3 (2026 - 2030) là giai đoạn chuyển đổi, phát triển nền kinh tế số, xã hội toàn diện.
Đối với chuyển đổi số trong doanh nghiệp, theo ông Phúc, các doanh nghiệp cần cải tổ trong thời đại số bằng cách phát triển nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số; xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Phát triển thương mại điện tử; Phát triển cho kinh tế chia sẻ, kinh tế trả công.
Đối với chuyển đổi số Chính phủ cần đưa thông tin và dịch vụ của Chính phủ tới được mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Giảm chi phí cung cấp dịch vụ và quản trị công; Tăng cường công khai minh bạch, phòng chống tham nhũng. Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình ra chính sách; Sử dụng dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.
Để làm được những điều này, Cục trưởng Cục Tin học hóa nhấn mạnh tới việc xây dựng các yếu tố nền tảng như nghiên cứu đổi mới sáng tạo, an ninh mạng, đảm bảo kinh tế - xã hội an toàn, phát triển hạ tầng số, đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp chuyển đổi số Việt Nam. Đặc biệt, cần hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường pháp lý để chuyển đổi số…

Nguồn: mothegioi.vn