Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.950.336

Khách Online : 76

Đường lối, chủ trương của Đảng

Xây dựng chính quyền thực sự vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ

11:00 01/07/2019 | Lượt xem : 522

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 522
Chiều ngày 22/6, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Chương trình làm việc nhằm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Tham gia đoàn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, Hà Nội đang đi đầu trong công tác cải cách hành chính. Đến nay, từ thành phố đến cơ sở; từ bộ máy hành chính đến từng con người, chức vụ đã được “chỉ mặt, đặt tên” bằng các quy định cụ thể về vị trí việc làm, gắn với quy trình “5 rõ” mà thành phố đã đề ra.
Tại buổi làm việc lần này, Đoàn kiểm tra lắng nghe báo cáo cũng như kiến nghị của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về quá trình thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Từ đó làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn cần được khắc phục trong thời gian tới để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. 
Đại diện Đoàn kiểm tra khẳng định, những kinh nghiệm, mô hình, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Hà Nội có giá trị thực tiễn cao. Với những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, tháo gỡ cho Thủ đô, xây dựng chính quyền thực sự vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ…

Nguồn: hanoimoi.com.vn