Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.164.655

Khách Online : 4.709

Chính phủ điện tử

Xây dựng đô thị thông minh không tách rời phát triển chính quyền điện tử

14:10 08/10/2019 | Lượt xem : 1987

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1987
Ngày 02/10, hội thảo “Xây dựng đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số Quốc gia” trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 được tổ chức tại Hà Nội.
 Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc phát triển đô thị thông minh hiện nay ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập và lúng túng. Các Bộ, ngành vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện việc xây dựng và ban hành các quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy chuẩn, các cơ chế, chính sách về đô thị thông minh và các địa phương cũng mới bước đầu triển khai một số ứng dụng dịch vụ cơ bản cho đô thị thông minh. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, trước tiên, các địa phương cần có nhận thức đúng về đô thị thông minh, các điều kiện cần và đủ để từng bước xây dựng thành công đô thị thông minh tại địa phương, hết sức tránh đầu tư dàn trải, làm theo phong trào. 
Thứ hai, trong triển khai cần quán triệt nguyên tắc xây dựng hạ tầng nền tảng dùng chung, dữ liệu được chia sẻ tập trung và giám sát điều hành tập trung để bảo đảm hiệu quả đầu tư. 
Thứ ba, phải gắn kết, không được tách rời việc xây dựng đô thị thông minh với phát triển Chính quyền điện tử. Cần coi trọng Chính quyền điện tử làm nòng cốt để xây dựng đô thị thông minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp với cơ quan chính quyền. Người dân phải được cung cấp các ứng dụng để giao tiếp với chính quyền và mọi ý kiến phản ánh của người dân phải được giải đáp nhanh và thoả đáng. 
Thứ tư, căn cứ vào điều kiện và yêu cầu cụ thể của từng địa phương, lựa chọn những lĩnh vực thiết yếu cần ưu tiên triển khai khi xây dựng đô thị thông minh, tránh rập khuôn, đầu tư tràn lan. 
Thứ năm, cần hết sức quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng ngay từ giai đoạn đầu của việc thiết kế xây dựng, triển khai đô thị thông minh. 
Thứ sáu, cần có công cụ để đo lường, đánh giá được kết quả thực hiện. 
Thứ bảy, nên lựa chọn các doanh nghiệp công nghệ có đủ năng lực để tổ chức triển khai. 
Và cuối cùng không thể hiếu là quan tâm phát triển nguồn nhân lực phù hợp. Một đô thị thông minh không thể thông minh nếu thiếu người lãnh đạo có tầm nhìn, thiếu nguồn nhân lực có đủ trình độ để hoạch định, xây dựng, quản lý và vận hành đô thị đó…

Nguồn: baochinhphu.vn