Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.788.899

Khách Online : 36

Hợp tác quốc tế

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án VIE/02/007, Văn phòng Quốc hội

      Tên dự án: Dự án Tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử tại Việt Nam giai đoạn II (VIE/02/007) tại Văn phòng Quốc hội     Cơ quan thực hiện: Văn phòng Quốc hội     Cơ quan tài trợ: UNDP, SDC, CIDA, DFID ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Danida-Văn phòng Quốc hội

      Tên dự án: “Dự án hỗ trợ Văn phòng Quốc hội cải cách pháp luật”, Giai đoạn II.     Cơ quan thực hiện: Văn phòng Quốc hội     Cơ quan tài trợ: Danida, Đan mạch...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Danida-NAPA

      Tên dự án: “Dự án hỗ trợ Học viện Hành chính Quốc gia do Chính phủ Đan Mạch tài trợ”     Cơ quan thực hiện: Học viện Hành chính Quốc gia     Cơ quan tài trợ: Danida - Đan Mạch ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Sida-Ban Nội chính Trung ương

      Tên dự án: Dự án “Nghiên cứu đấu tranh chống tham nhũng”.     Cơ quan thực hiện: Ban Nội chính Trung ương     Cơ quan tài trợ: Sida - Thuỵ điển...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án VIE/03/010, Bộ Tài chính

      Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực phân tích chính sách tài chính”     Cơ quan thực hiện: Bộ tài chính     Cơ quan tài trợ: UNDP...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Danida – Văn phòng Chính phủ

      Tên dự án: “Tăng cường năng lực của Văn phòng Chính phủ”.     Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chính phủ     Cơ quan tài trợ: Danida, Đan Mạch ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án ADB- TA 4028, Văn phòng Chính phủ

      Tên dự án: “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Văn phòng Chính phủ trong việc điều phối chính sách” (TA 4082)hỗ trợ khoản vay ADB cho tin học hoá 2003-2005.     Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chính phủ     Cơ quan tài trợ: ADB...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án VIE/02/010, Thành phố Hồ Chí Minh

      Tên dự án: Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn II VIE/02/010     Cơ quan thực hiện: UBND Thành phố Hồ Chí Minh     Cơ quan tài trợ: UNDP...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Danida – Tỉnh Đắc Lắc

      Tên dự án: Dự án Hỗ trợ cải cách hành chính ở tỉnh Đắc lắc- Giai đoạn II     Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Đắc Lắc     Cơ quan tài trợ: Danida, Đan Mạch...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án SDC-Đồng Hới

      Tên dự án: Dự án Phát triển đô thị Đồng Hới, giai đoạn III     Cơ quan thực hiện: UBND Thị xã Đồng Hới     Cơ quan tài trợ: SDC-Thuỵ sỹ...