Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.138

Khách Online : 58

Hợp tác quốc tế

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

  Tên dự án: Dự án Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn II Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Ninh Bình Cơ quan tài trợ: Chính phủ Na Uy...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án SDC, Cao Bằng

  Tên dự án: Dự án hỗ trợ tiến trình cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng. Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng Cơ quan tài trợ: SDC-Thụy Sĩ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế

  Tên dự án: Dự án Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế giai đoạn II Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Cơ quan tài trợ: Chính phủ Phần Lan...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án GTZ, Kiểm toán Nhà nước

  Tên dự án: Dự án hỗ trợ xây dựng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam giai đoạn III. Cơ quan thực hiện: Kiểm toán Nhà nước Cơ quan tài trợ: Cộng hòa Liên bang Đức ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án REFAS (GTZ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Tên dự án: Dự án REFAS (GTZ) giai đoạn III Hỗ trợ CCHC ngành lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT Cơ quan thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan tài trợ: Chính phủ Cộng hòa Liên Bang Đức...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án NAPA-SDC, Học viện Hành chính Quốc gia

  Tên dự án: Dự án NAPA-SDC do Thụy Sĩ tài trợ giai đoạn II Cơ quan thực hiện: Học viện Hành chính Quốc gia. Cơ quan tài trợ: SDC - Thụy Sĩ ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại tỉnh Quảng Trị

  Tên dự án: Dự án hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn II. Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Quảng Trị. Cơ quan tài trợ: Chính phủ Phần Lan....

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án cải cách hành chính, tỉnh Quảng Trị

  Tên dự án: Dự án hỗ trợ cải cách hành chính thí điểm tại tỉnh Quảng Trị Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Quảng Trị Cơ quan tài trợ:...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cộng đồng tài trợ quốc tế với công cuộc CCHC ở Việt Nam

      Công cuộc đổi mới ở Việt Nam được tiến hành từ năm 1986 đã góp phần tạo ra những thay đổi to lớn trong đời sống xã hội và những tác động tích cực đến phát triển kinh tế của đất nước. Việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi nền hành chính nhà nước phải được cải cách kịp thời nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới đặt ra trước sự ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án VIE/01/024/B, Bộ Nội vụ

  Tên dự án: Dự án hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể cải nhà nước giai đoạn 2001-2010 Cơ quan điều hành: Bộ Nội vụ Cơ quan đồng thực hiện: Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính Các bên đồng tài trợ: Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Hà Lan, Na Uy, Thuỵ Điển, Thụy Sĩ và Canada...