Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.789.104

Khách Online : 62

Hợp tác quốc tế

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án SDC-Nam Định

      Tên dự án: Dự án Phát triển đô thị Nam Định giai đoạn III     Cơ quan thực hiện: UBND TP Nam Định, Tỉnh Nam Định     Cơ quan tài trợ: SDC - Thụy sĩ ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Cải cách hành chính tỉnh Cần Thơ

      Tên dự án: Dự án hỗ trợ chương trình cải cách hành chính Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang do Bỉ tài trợ     Cơ quan thực hiện: UBND Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang     Cơ quan tài trợ: Chính phủ Vương quốc Bỉ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Helvetas – Cao Bằng

      Tên dự án: Dự án “ Tăng cường năng lực chính quyền xã ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn thí điểm 2003-2004” giai đoạn I     Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng     Cơ quan tài trợ: Helvetas- Thuỵ sỹ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với hợp tác quốc tế về cải cách hành chính

      Trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với hợp tác quốc tế về cải cách hành chính được quy định tại Nghị định số 03/1999-NĐ-CP ngày 28/1/1999 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính.     Theo Nghị định này, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) làm cơ quan đầu mối thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác với nước ngoài về cải cách hành chính mà không quản ...