Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.270.665

Khách Online : 52

Bộ Nội vụ: Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

10:00 10/06/2019 | Lượt xem : 186

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 186
Chiều ngày 04/6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực nhằm đánh giá đúng thực trạng về phân cấp, phân quyền, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phân cấp; cùng với đó, lấy ý kiến các đại biểu góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền là tất yếu khách quan trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương nhưng vẫn phát huy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương. Phân quyền để làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, trong Hiến pháp 2013 và các luật như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 đã thể hiện vấn đề này. Phân cấp là chuyển giao nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên cho cơ quan nhà nước cấp dưới để đảm bảo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả.
Quá trình phân cấp thực hiện thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.
Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, vấn đề phân cấp thời gian qua còn chậm, thiếu kiên quyết, thiếu các điều kiện nguồn lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Một số nội dung phân cấp đã quy định nhưng triển khai chưa kịp thời; nhiều công việc cơ quan chính quyền địa phương có thể giải quyết nhưng không có quyền thực hiện; việc kiểm tra trong phân cấp tại địa phương còn hạn chế…
Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương đối với các vấn đề phân cấp tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ mà Bộ Nội vụ đang xin ý kiến; đặc biệt, những vấn đề quan trọng có rất ít ý kiến góp ý. Về dự thảo Nghị  quyết của Chính phủ, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể hơn về quan điểm, nguyên tắc phân cấp; các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước đã được đề cập nhưng chưa được cụ thể. 
Trong lĩnh vực Nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức, các đại biểu đề nghị phân cấp cho địa phương quyết định thành lập, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khác theo quy định của pháp luật. Đề nghị phân cấp cho chính quyền địa phương được quyết định biên chế, vị trí việc làm công chức, viên chức. 
Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thêm thẩm quyền trong việc xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với ngạch Chuyên viên cao cấp và tương đương mà không qua ý kiến thống nhất với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện. 
Cùng với đó, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và tương đương; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương, từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương không phải qua khâu thẩm định, phê duyệt của Bộ Nội vụ trước khi thực hiện…
Về tài chính công, các đại biểu của các tỉnh miền núi phía Bắc nêu khó khăn trong việc sử dụng tài sản công và đề nghị dự thảo Nghị quyết cần tính đến đặc thù các tỉnh miền núi phía Bắc do điều kiện tự nhiên khó khăn. Đề nghị phân cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa được ban hành trong luật…

Nguồn: moha.gov.vn