Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.768

Khách Online : 36

Bộ Nội vụ: Nghiên cứu, tổ chức kiểm tra công vụ bằng hình thức trực tuyến

10:18 04/05/2020 | Lượt xem : 1255

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1255
Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ giữa tháng 4/2020, được tổ chức sáng ngày 15/4, tại trụ sở Bộ.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của thủ trưởng một số đơn vị tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ trong thời gian cả nước thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian cách ly xã hội, công chức, viên chức, người lao động nào của Bộ đã chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, không có trường hợp nào vi phạm bị xử lý hành chính.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đánh giá cao hình thức làm việc trực tuyến rất hiệu quả của công chức, viên chức trong Bộ, không có nhiệm vụ nào bị chậm trễ so với kế hoạch, chất lượng các văn bản trình đảm bảo yêu cầu. Bộ trưởng tin rằng, các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới chắc chắn sẽ hoàn thành đúng tiến độ.
Để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục tổ chức thực hiện công tác phòng dịch, tiếp tục duy trì họp trực tuyến; tổ chức sơ kết đánh giá 15 ngày thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Về công tác xây dựng thể chế từ nay đến cuối tháng 4/2020, có nhiều văn bản, đề án phải trình cấp có thẩm quyền, do đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện, xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, nhất là đối với các Nghị định hướng dẫn thi hành các Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Đặc biệt, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao Thư ký Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất kiểm tra công vụ một số Bộ, ngành, địa phương bằng hình thức trực tuyến trong tháng 4/2020; Vụ Chính quyền địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến với 43 địa phương để hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021…

Nguồn: moha.gov.vn

Tin khác