Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.985

Khách Online : 253

Dự án ADB- TA 4028, Văn phòng Chính phủ

07:26 30/09/2004 | Lượt xem : 9881

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9881
    Tên dự án: “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Văn phòng Chính phủ trong việc điều phối chính sách” (TA 4082)hỗ trợ khoản vay ADB cho tin học hoá 2003-2005.

    Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chính phủ

    Cơ quan tài trợ: ADB
    Giám đốc dự án: Vũ Đình Thuần

    Cố vấn trưởng:

    Địa chỉ liên hệ:
        Văn phòng Dự án ADB-TA 4028
        Văn phòng Chính phủ

    Ngân sách: 30 triệu USD

    Thời gian: 2003-2005

    Mục tiêu:

    1- Điều phối về phân bổ nguồn lực
    2- Điều phối về chiến lược
    3- Điều phối về phạm vi trách nhiệm
    4- Điều phối về hoạt động
    5- Điều phối về xử lý các sự kiện