Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.166

Khách Online : 116

Dự án Cải cách hành chính tỉnh Cần Thơ

23:42 29/09/2004 | Lượt xem : 9551

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9551
    Tên dự án: Dự án hỗ trợ chương trình cải cách hành chính Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang do Bỉ tài trợ

    Cơ quan thực hiện: UBND Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang

    Cơ quan tài trợ: Chính phủ Vương quốc Bỉ
    Giám đốc dự án: Trần Oanh Liệt

    Phó giám đốc/quản đốc dự án:

Chuyên gia tư vấn: Lê Văn Mến

    Cố vấn trưởng: Doughlas Malcom

    Địa chỉ liên hệ:
61/21 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: 071. 730761, Fax: 071.730764, Email: - dacchcct@ hcm.vnn.vn
- dcm@hcm.vnn.vn

    Ngân sách: Vốn ODA: 1.515.512 EURO (1.337.440USD)
Vốn đối ứng: 80.000USD

    Thời gian: 1/2002-1/2005 (Kéo dài đến 28/2/2006)

    Mục tiêu:

    Mục tiêu tổng thể: Nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả của nền hành chính công để thúc đẩy sự phát triển bền vững và phúc lợi của nhân dân Việt nam.

    Mục tiêu cụ thể:
    1. Nâng cao và tăng cường năng lực của Ban chỉ đạo cải cách hành chính công của Thành phố Cần Thơ, Văn phòng UBND và Ban Tổ chức chính quyền để hoạch định, điều phối, đi đầu và theo dõi việc thực hiện chương trình cải cách hành chính;
    2. Cải thiện cơ cấu tổ chức và quy trình công tác lập kế hoạch phát triển nông thôn trong các sở được lựa chọn trong tỉnh và một huyện thí điểm;
    3. Tăng cường quản lý nguồn nhân lực trong một số sở được lựa chọn trong tỉnh và một huyện thí điểm.