Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.766

Khách Online : 37

Dự án cải cách hành chính, tỉnh Quảng Trị

15:26 27/09/2005 | Lượt xem : 11088

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11088
Tên dự án: Dự án hỗ trợ cải cách hành chính thí điểm tại tỉnh Quảng Trị

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Quảng Trị

Cơ quan tài trợ:

Giám đốc dự án: Trương Hoàng Hà

Phó Giám đốc:

Chuyên gia tư vấn:

Địa chỉ liên hệ:
28 Hùng Vương - Thị xã Đông Hà. ĐT: 053.851751; Fax: 053.8552629, 053.856651/52; Email: cchcqtri@dng.vnn.vn

Ngân sách: Vốn ODA: 2.245.000 USD
Vốn đối ứng: 85.000 USD

Thời gian: 1999-30/6/2004 (đang chuẩn bị giai đoạn II và tiếp tục đề án nhân rộng một cửa giao đất)

Mục tiêu: Mục tiêu phát triển của dự án là xây dựng chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị trong sạch, vững mạnh, sử dụng đúng quyền lực và quản lý có hiệu quả, hiệu lực các hoạt động của nhà nước.

Mục tiêu trước mắt:
1. Thông qua thí điểm "đột phá" cải cách thủ tục giao đất nhằm cải tiến một số thủ tục và nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị.
2. Thông qua thí điểm quản lý đội ngũ CBCC để nâng cao năng lực cho CBCC tỉnh Quảng Trị.

Bổ sung 3 đề án:
- Thực hiện quy chế dân chủ trong quá trình thực hiện dự án CCHC;
- Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách thuế sử dụng đất;
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bổ sung ngân sách cho đề án nhân rộng giao đất theo cơ chế một cửa cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.