Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.551

Khách Online : 189

Dự án Danida-NAPA

07:43 30/09/2004 | Lượt xem : 11443

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11443
    Tên dự án: “Dự án hỗ trợ Học viện Hành chính Quốc gia do Chính phủ Đan Mạch tài trợ”

    Cơ quan thực hiện: Học viện Hành chính Quốc gia

    Cơ quan tài trợ: Danida - Đan Mạch
    Giám đốc dự án: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Hiến

    Quản đốc dự án: Tuyết
    Cố vấn trưởng: Poul Henrik Lassen

    Địa chỉ liên hệ:
        Ban Hợp tác Quốc tế
        Học viện Hành chính Quốc gia
        77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
        ĐT: 7733150/ 51; 7732314; 0903253392
        Fax: 7733230
        Email: - office@dnp.org.vn
             - poul_lasen@ dnp.org.vn

    Ngân sách:
        Vốn ODA: 2.581.000 USD (21.671.000DKK)

    Vốn đối ứng: 100.000USD

    Thời gian: 4 năm (2000 –2004) (Kéo dài đến tháng 11/2005)

    Mục tiêu:

    Mục tiêu phát triển: Hỗ trợ đẩy mạnh "dân chủ hoá với nguyên tắc pháp quyền và sự tham gia của người dân"

    Mục tiêu ngắn hạn:

        - Học viện Hành chính Quốc gia có khả năng thực hiện giảng dạy trực tiếp cho các công chức ở các cấp chuyên viên khác nhau theo tiêu chuẩn và nhân rộng các hoạt động đào tạo thông qua các cơ sở bồi dưỡng của Bộ, các trường chính trị cấp tỉnh và huyện.
        - Nâng cao năng lực của Học viện Hành chính Quốc gia trong lĩnh vực quản lý và hành chính công để Học viện Hành chính Quốc gia có thể phân tích những điểm mạnh và yếu trong hệ thống quản lý nhà nước và xây dựng các khoá học có chất lượng cao theo yêu cầu.