Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.116

Khách Online : 87

Dự án Danida – Tỉnh Đắc Lắc

06:46 30/09/2004 | Lượt xem : 9616

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9616
    Tên dự án: Dự án Hỗ trợ cải cách hành chính ở tỉnh Đắc lắc- Giai đoạn II

    Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Đắc Lắc

    Cơ quan tài trợ: Danida, Đan Mạch
    Giám đốc dự án: Nguyễn Văn Sự

    Điều phối viên: Phạm Thị Tường Vinh

    Cố vấn trưởng:

    Địa chỉ liên hệ:
180 Nguyễn Du- Buôn Mê Thuột, ĐT: 050. 857043, Fax: 050. 857046, Email: daklak_par@dng.vnn.vn

    Ngân sách: 15.700.000 DKK

    Thời gian: 10/2003-9/2007

    Nội dung chính:

    Mục tiêu phát triển:
Thể chế quản lý hành chính ở tỉnh Đắc Lắc được cải cách và sắp xếp lại trên quan điểm phân cấp và phân quyền đến cấp phù hợp nhất.

    Mục tiêu cụ thể:
    1. Hỗ trợ phân cấp, phân công trách nhiệm đến cấp phù hợp nhất: Cơ cấu tổ chức hiệu lực và hiệu quả được xây dựng ở cấp tỉnh và cấp thấp hơn, đơn giản hoá việc ra quyết định và phân quyền cho cấp phù hợp nhất.
    2. Hỗ trợ nâng cao định hướng dịch vụ ở các đơn vị cung cấp dịch vụ công, tạo cơ hội tốt hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ công: Các đơn vị cung cấp dịch vụ mang tính bền vững và có thể được nhân rộng được thiết kế và thực hiện tại cấp huyện và cấp xã cho công dân và các đơn vị trực tiếp sử dụng.
    3. Hỗ trợ quản lý tài chính công trong thu chi ngân sách ở cấp phù hợp thấp nhất: Cơ chế phân cấp quản lý tài chính hiệu lực và hiệu quả với vai trò và quyền tự quyết được tăng cường đối với cơ cấu chính quyền cấp huyện và cấp xã được thiết kế và thí điểm tại các đơn vị lựa chọn.
    4. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ, công chức cũng như hỗ trợ công tác đào tạo, thông tin – giáo dục và truyền thông để thực hiện đầy đủ nghị định 79/CP về Quy chế dân chủ cơ sở:
        a. Các chương trình đào tạo theo mô hình cho cán bộ và công chức được triển khai và kiểm tra ở các lĩnh vực hoạt động chính
        b. Kiến thức và nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ và các thủ tục đối với Nghị định 79/CP về Quy chế Dân chủ cơ sở được nâng cao đáng kể.
        c. Cơ hội tiếp cận dịch vụ một cửa bình đẳng cho các nhóm dân tộc ít người trong tỉnh ở tất cả các cấp quản lý hành chính công được thiết lập và duy trì.