Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.659

Khách Online : 211

Dự án Danida-Văn phòng Quốc hội

07:49 30/09/2004 | Lượt xem : 11576

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11576
    Tên dự án: “Dự án hỗ trợ Văn phòng Quốc hội cải cách pháp luật”, Giai đoạn II.

    Cơ quan thực hiện: Văn phòng Quốc hội

    Cơ quan tài trợ: Danida, Đan mạch
    Giám đốc dự án: Nguyễn Sỹ Dũng

    Phó giám đốc/quản đốc dự án: Phùng Văn Hùng

    Cố vấn trưởng:

    Địa chỉ liên hệ:
        Văn phòng dự án Danida
        Văn phòng Quốc hội
        35 Ngô Quyền, ĐT: 08046327, 08046763, 08046616, 08043265, Fax: 08046310, Email: lrp-ona@hn.vnn.vn

    Ngân sách: 2.000.000 USD

    Thời gian: 6/2001-6/2004 kéo dài đến hết 2005

    Mục tiêu:

        1. Hỗ trợ VPQH trong việc tiến hành quá trình cải cách pháp luật;
        2. Hỗ trợ VPQH trong việc xác định phạm vi mới tiềm năng cho công cuộc cải cách pháp luật;
        3. Nâng cao năng lực của VPQH;
        4. Giúp cho VPQH có thể tham gia đầy đủ và hưởng ích lợi từ việc hợp tác quốc tế, đặc biệt đối với khu vực ASEAN.