Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.778

Khách Online : 33

Dự án GTZ, Kiểm toán Nhà nước

09:21 28/09/2005 | Lượt xem : 12645

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 12645
Tên dự án: Dự án hỗ trợ xây dựng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam giai đoạn III.

Cơ quan thực hiện: Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan tài trợ: Cộng hòa Liên bang Đức

Giám đốc dự án: Vương Đình Huệ

Điều phối viên Việt Nam: Nguyễn Hồng Long

Điều phối viên GTZ: Tiêu Dũng Tiến

Địa chỉ liên hệ:
111 Trần Duy Hưng, Hà Nội. ĐT: 5566579; Fax: 5566613; Email: office@sav-gtz.org.

Ngân sách: Vốn ODA: 1,5 triệu EU
Vốn đối ứng: 150.000 EU

Thời gian: 1/1/2004- 31/12/2007

Mục tiêu:

1. Tăng cường địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước theo tinh thần của Tuyên bố Lima
2. Tăng cường năng lực nội bộ của Kiểm toán Nhà nước
3. Củng cố và hiện đại hóa quy trình kiểm toán và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ
4. Hỗ trợ công tác bồi dưỡng cán bộ.